Kontakt

telHarrypol Sp. z o.o.

Kąty Grodziskie 51 , 03-289 Warszawa,

Nip 524-274-67-92 , Regon 145860121

Dane KRS

Sąd rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy numer KRS:0000399953 

Kapitał zakładowy spółki: 20.000zł

w skład zarządu wchodzą:

Krzysztof Mirecki – Prezes Zarządu

Ewa Mirecka – Wiceprezes Zarządu